Ga naar hoofdinhoud

Bestuursrecht

Bestuursrechtzaken zoals omgevingsvergunning en bezwaar

Wat is bestuursrecht?

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gemeente die besluit om een omgevingsvergunning te verstrekken, een besluit over een uitkering neemt of over handhaving beslist. Ook de Provincie, de Staat, een Omgevingsdienst of de Belastingdienst nemen besluiten die de burger rechtstreeks raken. Het gaat hierbij steeds om een bestuursorgaan dat een beslissing neemt. Ben je het niet eens met de beslissing van een bestuursorgaan, dan kun je bezwaar maken. Wordt dat bezwaar afgewezen, dan is beroep mogelijk bij de bestuursrechter. Die behandelt de zaak alleen inhoudelijk als je er een rechtstreeks belang bij hebt. Dat kan een individueel of een collectief belang zijn.

Ondersteuning in het bestuursrecht

MARK Advocaten staat in het bestuursrecht zowel ondernemers en particulieren als overheden bij. Wij ondersteunen hen binnen dit veelzijdige rechtsgebied met advies en begeleiding. Daarnaast verlenen wij vanzelfsprekend rechtsbijstand en als dat nodig is nazorg. Maar voorkomen is vaak beter is dan genezen, ook in het bestuursrecht. De tijd en kosten die met een procedure gemoeid zijn, staan vaak het eigenlijke doel in de weg. Schakel ons daarom vroegtijdig in. Daarmee voorkom je in veel gevallen tijdrovende en kostbare procedures.

Bestuursrechtelijke zaken waarbij MARK Advocaten onder meer bijstand verleent

 • Omgevingsvergunningen voor bedrijven
 • Omgevingsvergunningen voor de bouw
 • Bestemmingsplannen en exploitatieovereenkomsten
 • Milieurecht (o.a. bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidhinder)
 • Onteigening en ruilverkaveling
 • Bedrijfsverplaatsing
 • Subsidies voor culturele, onderwijs- en zorginstellingen
 • Algemene wet bestuursrecht: dwangsom of bestuursdwang, vergunningen en ontheffingen
 • Staatssteunvraagstukken
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Waardebepaling en belastingheffing op grond van de Wet WOZ
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Indienen van zienswijzen, voeren van bezwaarschriftprocedures, voorlopige voorzieningprocedures en (hoger) beroepsprocedures

Maak kennis met onze advocaten of maak een afspraak via de contactpagina.
  Ja, ik ga akkoord met de Cookie- en privacyverklaring.

  MARK Advocaten gebruikt de bovenstaande gegevens uitsluitend om contact op te nemen. Wij delen deze gegevens op geen enkele manier met derden. Lees voor meer informatie onze Cookie- en privacyverklaring.

  Back To Top