Ga naar hoofdinhoud

NOW-2

Sinds medio vorige week is helder welke nadere voorwaarden worden gesteld aan de verlenging van de NOW-regeling. Daarnaast zijn enkele wijzigingen ten opzichte van NOW-1 kenbaar gemaakt. We zetten NOW-2 voor u op een rij, als volgt:

  • Volgens NOW-2 geldt onverkort dat werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten voor deze periode kunnen aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden die start op 1 juni, 1 juli of augustus 2020.
  • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak is vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei). Bij de verlenging van de NOW worden bedrijven met een seizoens-patroon tegemoet gekomen, doordat bij de referentiemaand voor de loonsom is gekozen voor maart, in plaats van januari. De aanpassing biedt uitkomst voor seizoens-bedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in personeel hadden.
  • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%.
  • Aan werkgevers wordt in NOW-2 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020.
  • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Voor concerns geldt een dergelijke voorwaarde al voor de eerste regeling.
  • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  • In NOW-2 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Hebt u als werkgever of werknemer vragen over ontslag, de NOW of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met Jurgen Hooymayers, Jan van Gool of Diederik Snelder van MARK Advocaten.

Back To Top