Ga naar hoofdinhoud

Is ontslag van een werknemer in deze coronatijd nog wel mogelijk?

Veel bedrijven zijn financieel getroffen door de coronacrisis. In ons nieuwsbericht van 1 april jl. schreven wij al dat ondernemers onder bepaalde voorwaarden vanaf 6 april 2020 via de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) kort gezegd 90% van de loonkosten van het personeel vergoed kunnen krijgen. De overheid wil hiermee bereiken dat er zo min mogelijk werknemers vanwege de coronacrisis worden ontslagen.

Gelukkig zijn er ook veel bedrijven die zich niet genoodzaakt hebben gevoeld een aanvraag voor de NOW in te dienen.

Door beide categorieën bedrijven worden wij gebeld met de vraag: als ik nu 1 of meer werknemers wil ontslaan, kan dat dan nog wel?

Als een werkgever geen aanvraag NOW heeft ingediend

Voor ondernemingen die geen aanvraag NOW hebben ingediend verandert er niets. Een werkgever kan voor een werknemer ontslag aanvragen bij het UWV of bij de kantonrechter.

Een werkgever moet bij het UWV een ontslagaanvraag indienen wegens:

  • Een bedrijfseconomische reden zoals een slechte financiële situatie of werkvermindering
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer

Een werkgever moet bij de kantonrechter een ontslagaanvraag indienen als de ontslaggrond is gelegen in de persoon van de werknemer zoals:

  • Disfunctioneren
  • Een verstoorde arbeidsverhouding
  • Verwijtbaar handelen

Naast deze ontslagprocedures is het ook gewoon mogelijk om een werknemer op staande voet te ontslaan. Bijvoorbeeld bij diefstal of een andere dringende reden. Ook proeftijd-ontslag is nog steeds mogelijk. Hetzelfde geldt voor ontslag via een beëindiging met wederzijds goedvinden waarvan de voorwaarden doorgaans in een zogeheten beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd.

Als een werkgever wel een aanvraag NOW heeft ingediend

Ook dan kan een werkgever ontslag bewerkstelligen op de hiervoor vermelde wijzen. Verder ook door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Alleen bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden moet een werkgever goed opletten. Als een werkgever zo’n ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische reden bij het UWV indient moet de werkgever rekening houden met een boete. Die boete komt neer op 1,5 keer het loon van de ontslagen werknemers. Deze boete wordt in mindering gebracht op de tegemoetkoming NOW. Ook als zo’n ingediende ontslagaanvraag door het UWV wordt afgewezen kan de boete worden opgelegd. De boete wordt overigens alleen opgelegd bij ontslagaanvragen die tussen 18 maart en 31 mei 2020 zijn ingediend. Is de ontslagaanvraag ingediend tussen 31 maart en 31 mei 2020 en is deze vervolgens binnen 5 dagen weer ingetrokken dan is de boete niet verschuldigd. Als de ontslagaanvraag is ingediend tussen 18 en 31 maart 2020 dan had de werkgever deze voor 6 april 2020 moeten intrekken om de boete te voorkomen. Is de ontslagaanvraag ingediend in de periode van 1 tot en met 17 maart 2020 dan wordt er geen boete/correctie toegepast.

Kortom, ontslag van een werknemer in deze coronatijd is nog steeds mogelijk. Wel zult u, als werkgever die een NOW aanvraag heeft ingediend en toch werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan, vooraf een goede berekening moeten maken.

Indien u te maken krijgt met een arbeidsconflict, disfunctioneren of een andere ontslagreden (die geen bedrijfseconomische reden is) dan verandert er niets. Hooguit duurt een procedure iets langer dan gebruikelijk.

Hebt u als werkgever of werknemer vragen over ontslag, de NOW of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Neem dan contact op met Diederik Snelder, Jan van Gool of Jurgen Hooymayers van MARK Advocaten.

Back To Top