Ga naar hoofdinhoud

Huurovereenkomst sluiten? Let op de kleine lettertjes

Of het nu gaat om het (ver)huren van een woning, winkel of kantoorruimte: in de praktijk wordt veelal gebruik gemaakt van een ROZ-model huurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen (de zogeheten “kleine lettertjes”). Deze ROZ-modellen zijn opgesteld door de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Voor de ROZ-modellen en de kleine lettertjes geldt dat deze zeer verhuurdersvriendelijk zijn.

Veel (ver)huurders lezen die kleine lettertjes niet of onvoldoende voordat zij de huurovereenkomst tekenen. Toch kunnen die kleine lettertjes stiekem enorm belangrijk worden als er een geschil ontslaat tussen een verhuurder en een huurder. Er wordt dan ook regelmatig over geprocedeerd.

Een recent voorbeeld

De rechtbank Limburg moest op 26 juli 2023 oordelen over de toepasselijkheid van boetebepalingen die betrekking hadden op een huurovereenkomst van winkelruimte.

In de huurovereenkomst was overeengekomen dat de huurder een waarborgsom (als bedoeld in artikel 26 algemene bepalingen) is verschuldigd van € 50.000,-. De huurder heeft die waarborgsom echter, ondanks een betalingsverzoek en ingebrekestelling door verhuurder, veel te laat betaald: 164 dagen te laat.

In artikel 31 van de algemene bepalingen is opgenomen: “Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in artikelen 5.1., 9, 13.3, 25 en 26 van de algemene bepalingen opgenomen voorschriften, verbeurt huurder aan verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 250,00 per kalenderdag voor elke dag dat huurder in verzuim is.”

De huurder stelde zich op het standpunt dat “voor zover geen specifieke boete is overeengekomen” van toepassing was omdat in een ander artikel van de algemene bepalingen een specifieke boete was opgenomen. Daarin ging de rechter niet mee. De rechter veroordeelde de huurder een boete van € 41.000,- aan de verhuurder te betalen.

Conclusie

Bovenstaande uitspraak is een voorbeeld dat bij toepasselijkheid van de algemene bepalingen sprake kan zijn van fikse boetes. Aangezien je met het afsluiten van een huurovereenkomst langlopende en aanzienlijke financiële verplichtingen aangaat is het aan te bevelen zo’n huurovereenkomst vooraf te laten beoordelen door een huurrechtspecialist.

Vragen?

Wil je advies over een huurovereenkomst of heb je een andere huurrechtelijke vraag? Neem dan contact op met onze huurrechtadvocaten Diederik Snelder of Wim Vos.

Back To Top