skip to Main Content
Telefoon 076 533 54 35

Reinier Ensink

UW ADVOCAAT IN
Reinier Ensink

Advocaat bestuursrecht en huurrecht

Veel mensen en veel bedrijvigheid op een kleine oppervlakte. Dat is Nederland in een notendop. En dat is ook waarom belangen soms met elkaar botsen. Zoals de ondernemer die botst met de gemeente of een andere partij. Bijvoorbeeld over een bouwvergunning of een milieukwestie. Of de particulier die botst met zijn buren over het bezit of gebruik van grond of over het gebruik van gebouwen. Als daaruit conflicten ontstaan, sta ik klaar om je te ondersteunen. Maar liever nog kom ik in actie voordat er een conflict ontstaat.

Je kunt me inschakelen voor alle zaken op het gebied van bestuursrecht en huurrecht. Denk aan vragen of geschillen op het gebied van bestemmingsplannen, bouwvergunningen en milieu. Of aan kwesties rond handhaving, staatssteun, boetes, dwangsommen de algemene plaatselijke verordening, geschillen over de Wet openbaarheid van bestuur, subsidies of het bestuursprocesrecht. Tevens sta ik voor je klaar als het gaat over civielrechtelijke zaken zoals verjaring, overlast, erfdienstbaarheid of huurkwesties.

Of je nu ondernemer, overheid of particulier bent, ik ben je graag van dienst. Speelt er een geschil, dan kan er vaak maar één winnen. Als je belang eerlijk en oprecht is, ga ik samen met jou vol voor die overwinning.

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Reinier Ensink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht ertoe om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Back To Top