skip to Main Content
Telefoon 076 533 54 35
Mark rivier Breda

MARK Advocaten Legal Audit Card

Bij dit sterk praktijkgerichte instrument lichten onze advocaten de door je onderneming gemaakte afspraken en gesloten contracten (zoals arbeidsovereenkomsten en/of arbeidsreglementen, huurovereenkomsten en algemene voorwaarden) door en brengen daarover vervolgens een rapportage uit. Een Legal Audit Card blijft geldig gedurende een periode van 1 jaar na afname. Nadat het jaar is verstreken, kun je kiezen voor verlenging van de Legal Audit Card zodat je ook dan voorzien blijft van een gedegen juridische scan van je onderneming. Er vindt geen restitutie plaats.

De in het kader van de Legal Audit Card te verrichten werkzaamheden betreffen:

 • Het maken van een scan van de juridische positie van je onderneming.
 • Het bespreken van de ondernemingsstructuur en het onderzoeken van verbeteringsmogelijkheden.
 • Het signaleren van mogelijke problemen.
 • Het controleren van de naleving van wet- en regelgeving, alsmede het inspelen op (toekomstige)
  wetswijzigingen.

De hiervoor genoemde werkzaamheden verrichten we tijdens een bespreking van maximaal 3 uur op jouw bedrijf. Ieder kwartaal vindt maximaal 1 bespreking plaats. Gedurende die bespreking nemen we de belangrijkste juridische documenten door en beoordelen die. Na afloop van de bespreking geven we een advies met daarin opgenomen de mogelijke verbeterpunten voor jezelf en voor de organisatie.

Buiten het bereik van de Legal Audit Card vallen:

 • De werkzaamheden die onder het bereik van de Member Card vallen.
 • Het naar buiten toe optreden als jouw advocaat.
 • Het voeren van andere besprekingen dan de hiervoor genoemde.
 • Het optreden in rechte.
 • Het aanpassen van juridische documenten.
 • Het opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten.

Natuurlijk zijn wij graag bereid om je ook in situaties die buiten het bereik van de Legal Audit Card vallen, bij te staan. Als Member van MARK Advocaten bieden wij je in dat geval een korting op ons reguliere uurtarief. Je betaalt dan geen bedrag tussen € 210,00 en € 225,00, maar slechts € 200,00 per uur (excl. btw). Het is mogelijk dat we deze tarieven jaarlijks aan de hand van de marktontwikkelingen aanpassen.v

Voor de Legal Audit Card betaal je € 1.250,00 (excl. btw) per jaar. Heb je ook de Member Card besteld, dan betaal je slechts € 1.600,00 voor beide kaarten. Na betaling van het verschuldigde bedrag sturen we de Legal Audit Card toe en kun je van onze diensten gebruik maken. Daarnaast ben je, indien van toepassing, verschuldigd: eventuele kosten van derden, verschotten en kosten van uittreksels uit de openbare registers. Neem contact op voor meer informatie.

Door aanschaf van een Legal Audit Card geef je MARK Advocaten opdracht om werkzaamheden voor je te verrichten. De opdracht wordt uitgevoerd door de advocaat waarmee je de overeenkomst voor de Legal Audit Card sluit, welke advocaat uitsluitend als opdrachtnemer heeft te gelden. Deze advocaat maakt deel uit van de kostenmaatschap MARK Advocaten. De Algemene Voorwaarden van MARK Advocaten zijn van toepassing.

Back To Top